نام کانون : کانون بازنشستگان سازمان جهاد سازندگی استان همدان

نام رئیس کانون : علی جواهری

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 648 نفر

آدرس : همدان - پل هوایی-جنب راهنمایی ورانندگی-ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی 

تلفن : 38261731

خدمات کانون:عقد تفاهم نامه های همکاری جهت بازنشستگان,-برگزاری تورهای مسافرتی -برگزاری مسابقات ورزشی