» کانونهای بازنشستگی استان همدان » کانون بازنشستگی جهاد کشاورزی همدان

نام کانون : کانون بازنشستگان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

نام رئیس کانون : علی اکبر اسلامیه

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 360 نفر

آدرس : همدان -خیابان خواجه رشید ،انتهای پل هوایی ساختمان نظام مهندسی

تلفن :==========

خدمات کانون:عقد تفاهم نامه های همکاری جهت بازنشستگان,-برگزاری تورهای مسافرتی -برگزاری مسابقات ورزشی