نام کانون :کانون بازنشستگان استانداری همدان

نام رئیس کانون :فتاح مظاهری

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون :5 نفر

تعداد اعضاء کانون :386 نفر

آدرس : همدان -بلوار بعثت-استانداری استان همدان،طبقه همکف

تلفن : 38256523  

خدمات کانون: صدور فیش و حکم حقوقی- ارایه تسهیلات وام