نام کانون : کانون بازنشستگان محیط زیست استان همدان

نام رئیس کانون : کورش عالمی

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 33 نفر 

آدرس : همدان - میدان باباطاهر-18 متری آتش نشانی - اداره کل محیط زیست استان همدان

تلفن :-------------

خدمات کانون:ارایه تسهیلات وام  تا 12 میلیون-بازدید از مناطق حفاظت شده-توزیع اقلام مورد نیازمصرفی