نام کانون : کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان

نام رئیس کانون :  محسن برجیسیان

تعداد اعضاء هیئت مدیره کانون : 5 نفر

تعداد اعضاء کانون : 5000 نفر

آدرس : همدان - خیابان میرزاده عشقی - داخل  بیمارستان سابق حضرت امام خمینی (ره)

تلفن : 38321683                

خدمات کانون: ارایه خدمات رفاهی و درمانی -برگزاری مسابقات ورزشی-توزیع اقلام مصرفی بازنشستگان-دادن  وام  به بازنشستگان