نام کانون : کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان همدان

نام رئیس کانون : غلامرضا خانی نور

تعداد اعضاء هیت مدیره کانون: 8 نفر

تعداد کانونهای زیر مجموعه در سطح استان : 15 کانون

تعداد اعضاء کانون : 7000 نفر

آدرس : همدان - خیابان شریعتی روبروی بانک ملی کارگشایی پلاک132

تلفکس 32526665