اخبار مدیریت استان همدان

نتایج و مستندات سومین دوره مسابقات ورزشي استان همدان
Loading
خدمات رفاهی درون استانی ویژه بازنشستگان کشوری استان همدان

رفاهی

 

رفاهی

رفاهی

رفاهی

رفاهی

 

رفاهی

رفاهی

رفاهی

تــابـلـو راهـنـمـای خـدمـات صـنـدوق بـازنـشـستـگی کـشـوری استان همدان

 • راهنمای برقراری حقوق بازنشستگی (عادی)

 • راهنمای برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی

 • راهنمای برقراری وظیفه وراث بازنشسته یا از کار افتاده

 • راهنمای برقراری حقوق بازنشستگی خویش فرمائی

 • راهنمای برقراری حقوقو وظیفه وراث شاغلین کسور پرداز

 • راهنمای برقراری مجدد حقوق بازنشستگی یا وظیفه

 • راهنمای اصلاح حقوق بازنشستگی یا وظیفه

 • راهنمای سوابق مدیریتی و مناطق جنگی

 • راهنمای تصویب از کارافتادگی ...

 • راهنمای قطع حقوق بازنشستگی یا وظیفه

 • راهنمی اصلاح اطلاعات هویتی

 • راهنمای پرداخت وام ضروری

 • راهنمای انتقال حقوق بازنشستگی یا وظیفه از یک استان به استان دیگر

 • راهنمای صدور معرفی نامه برای دریافت حقوق برای بازنشستگان و موظفین خارج از کشور

 • راهنمای صدور ضمانت نامه بانکی

 • راهنمای احراز هویت موظفین اناث داخل و خارج از کشور

 • راهنمای اشتراک خویش فرمایی با صندوق

 • راهنمای استرداد کسور مازاد بر 30 سال

 • راهنمای استرداد یا اشتباه واریزی

 • راهنمای انتقال کسور به سایر صندوق ها

 • راهنمای انتقال حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق بازنشستگی

 • راهنمای انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث دستگاههای اجرایی

 • راهنمای پرداخت بیمه عمر و حوادث

 • راهنمای برقراری بیمه تکمیلی مشترکین صندوق

 • راهنمای بررسی پرونده بیمه‌های تکمیلی مشترکین صندوق

 • برشور راهنمای دریافت کارت منزلت- هزینه سمعک، عصا و عینک....

 • راهنمای پاسخ به استعلام دستگاههای اجرایی

 • راهنمای استرداد کسور شاغلین مشمول صندوق بازنشستگی

 • راهنمای تورهای مسافرتی بازنشستگان مشترک صندوق

Loading
پیشخوان روزنامه ها
پیوندها
جدولها  


  

جدولها
 


 

رهبری
 


 

آرم صندوق بازنشستگی
   
     
   

 

 
   
 
     
     
     
     
     
     
   
   
     
     
     
     
     
آمار بازدیدکنندگان
۱۳ نفر
۹,۷۸۲ نفر
۱۲ نفر
۱۰۵ نفر
۵ تیر ۱۳۹۸
۲۶۸ نفر
اوقات شرعی
۰۴ : ۱۸
۰۶ : ۰۲
۱۳ : ۱۱
۲۰ : ۱۹
۲۰ : ۳۸
۰۰ : ۱۹